Günlük Arşiv: Aralık 20, 2010

Tanzimat 1. ve 2. döneminin özellikleri

Tanzimat 1. ve 2. döneminin özellikleri

* Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.* Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.* Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.* Tanzimat...

Felatun Beyle Rakım Efendi

Felatun Beyle Rakım Efendi

I. OLAY ÖRGÜSÜ Romanın kahramanlarından Felatun Bey ile Rakım Efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaştır. Felatun Bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür...

Terkib-i Bent ve özellikleri

Terkib-i Bent ve özellikleri

Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az beş en fazla on bentten oluşur. Her bent de...

Sergüzeşt romanı hakkında

Sergüzeşt romanı hakkında

Dilber yaşadığı hayattan kurtulmak için evinden kaçar.Bir tüccarın eline düşer ve tüccar kızı esir pazarında memura satar.Memur ailesi de kendilerine yük olduğu gerekçesiyle esirciye satarlar. Esirci Dilber’in güzelliğini keşfedip besler...