Günlük Arşiv: Aralık 20, 2010

Tanzimat 1. ve 2. döneminin özellikleri

Tanzimat 1. ve 2. döneminin özellikleri

* Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.* Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.* Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.* Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)* Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.* Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.* Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.* Divan...

Felatun Beyle Rakım Efendi

Felatun Beyle Rakım Efendi

I. OLAY ÖRGÜSÜ Romanın kahramanlarından Felatun Bey ile Rakım Efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaştır. Felatun Bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür çevresine de böyle görünmeye çalışır. Hararetli bir kitap toplayıcısıdır. Yeni çıkan ilmi eserlerin hepsini üzerine adının ilk harflerini yazdırmak suretiyle ciltlettirip getirterek kitaplığına koyar. Fakat...

Terkib-i Bent ve özellikleri

Terkib-i Bent ve özellikleri

Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az beş en fazla on bentten oluşur. Her bent de beş ila 10 beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır. Her bendin sonunda farklı...

Sergüzeşt romanı hakkında

Sergüzeşt romanı hakkında

Dilber yaşadığı hayattan kurtulmak için evinden kaçar.Bir tüccarın eline düşer ve tüccar kızı esir pazarında memura satar.Memur ailesi de kendilerine yük olduğu gerekçesiyle esirciye satarlar. Esirci Dilber’in güzelliğini keşfedip besler ve yüksek bir fiyata oğlu için uygun gören bir hanımefendiye satar. Hanımefendinin oğlu Celal Bey Avrupa görmüş ressamdır. Kızdan hoşlandığı ve de onun esiri olduğundan...