Kayan Google +1, Facebook ve Twitter butonu

Bu yazımda blogunuza solda kayan Google +1, Facebook ve Twitter butonu ekleyeceksiniz. Sadece 3 buton var sanmayın height değerlerini değiştirip araya başka butonlarda koymanız mümkün.Bu hayal gücünüze kalmış bir şey 🙂 Şimdi kodlara geçelim öncelikle aşağıdaki kodu buluyoruz.

</head>

Kodu bulduktan sonra öncesine aşağıdaki kodu ekliyoruz.

<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'> {lang: &#39;en-US&#39;} </script>

Şimdi gelelim işin önemli kısmına aşağıda 2 türlü kod var. Direkt olarak kullanabileceğiniz ya da css olarak ayrılmış kodlar var. 1. kodu direkt olarak bir html kutusunun içine atın, ayrı eten açmanıza gerek yok var olan bir html kutusunun içinde kodların altına ekleyin fazlalık yapmasın. Zaten butonlar solda çıkacak.

1.kod:

<style>
/*-------furkanozden.blogspot.com kayan butonlar------------*/
#floatdiv {
position:absolute;
width:94px;
height:229px;
top:0;
left:0;
z-index:100
}

#floatsidebar {
border:1px solid #ddd;
padding-left:5px;
position:relative;
height:220px;
width:55px;
margin:0 0 0 5px;
}
</style>


<div id="floatdiv">
<div id="floatsidebar">
<table cellpadding="1px" cellspacing="0">
<tr>
<td style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8; padding:5px 0 2px 0;">
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="" send="false" layout="box_count" show_faces="false" font=""></fb:like>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8; padding:5px 0px;">
<g:plusone size="Tall" expr:href="data:post.url"/>
</g:plusone></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: 0px solid #E8E8E8; padding:5px 0 0px 0;">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="frknzdn">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: 0px solid #E8E8E8; padding:0px 0 0px 0;">
<p style=" font-size:10px; text-align:center; color:#ddd;"><a style="color:#ddd;" href="http://www.furkanozden.blogspot.com/" target="_blank">Widgets</a></p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
// JavaScript Document

<!--
/* Script by: www.jtricks.com
* Version: 20071017
* Latest version:
* www.jtricks.com/javascript/navigation/floating.html
*/
var floatingMenuId = 'floatdiv';
var floatingMenu =
{
targetX: 0,
targetY: 300,
hasInner: typeof(window.innerWidth) == 'number',
hasElement: typeof(document.documentElement) == 'object'
&& typeof(document.documentElement.clientWidth) == 'number',
menu:
document.getElementById
? document.getElementById(floatingMenuId)
: document.all
? document.all[floatingMenuId]
: document.layers[floatingMenuId]
};
floatingMenu.move = function ()
{
floatingMenu.menu.style.left = floatingMenu.nextX + 'px';
floatingMenu.menu.style.top = floatingMenu.nextY + 'px';
}
floatingMenu.computeShifts = function ()
{
var de = document.documentElement;
floatingMenu.shiftX =
floatingMenu.hasInner
? pageXOffset
: floatingMenu.hasElement
? de.scrollLeft
: document.body.scrollLeft;
if (floatingMenu.targetX < 0)
{
floatingMenu.shiftX +=
floatingMenu.hasElement
? de.clientWidth
: document.body.clientWidth;
}
floatingMenu.shiftY =
floatingMenu.hasInner
? pageYOffset
: floatingMenu.hasElement
? de.scrollTop
: document.body.scrollTop;
if (floatingMenu.targetY < 0)
{
if (floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner)
{
// Handle Opera 8 problems
floatingMenu.shiftY +=
de.clientHeight > window.innerHeight
? window.innerHeight
: de.clientHeight
}
else
{
floatingMenu.shiftY +=
floatingMenu.hasElement
? de.clientHeight
: document.body.clientHeight;
}
}
}
floatingMenu.calculateCornerX = function()
{
if (floatingMenu.targetX != 'center')
return floatingMenu.shiftX + floatingMenu.targetX;
var width = parseInt(floatingMenu.menu.offsetWidth);
var cornerX =
floatingMenu.hasElement
? (floatingMenu.hasInner
? pageXOffset
: document.documentElement.scrollLeft) +
(document.documentElement.clientWidth - width)/2
: document.body.scrollLeft +
(document.body.clientWidth - width)/2;
return cornerX;
};
floatingMenu.calculateCornerY = function()
{
if (floatingMenu.targetY != 'center')
return floatingMenu.shiftY + floatingMenu.targetY;
var height = parseInt(floatingMenu.menu.offsetHeight);
// Handle Opera 8 problems
var clientHeight =
floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner
&& document.documentElement.clientHeight
> window.innerHeight
? window.innerHeight
: document.documentElement.clientHeight
var cornerY =
floatingMenu.hasElement
? (floatingMenu.hasInner
? pageYOffset
: document.documentElement.scrollTop) +
(clientHeight - height)/2
: document.body.scrollTop +
(document.body.clientHeight - height)/2;
return cornerY;
};
floatingMenu.doFloat = function()
{
// Check if reference to menu was lost due
// to ajax manipuations
if (!floatingMenu.menu)
{
menu = document.getElementById
? document.getElementById(floatingMenuId)
: document.all
? document.all[floatingMenuId]
: document.layers[floatingMenuId];
initSecondary();
}
var stepX, stepY;
floatingMenu.computeShifts();
var cornerX = floatingMenu.calculateCornerX();
var stepX = (cornerX - floatingMenu.nextX) * .07;
if (Math.abs(stepX) < .5)
{
stepX = cornerX - floatingMenu.nextX;
}
var cornerY = floatingMenu.calculateCornerY();
var stepY = (cornerY - floatingMenu.nextY) * .07;
if (Math.abs(stepY) < .5)
{
stepY = cornerY - floatingMenu.nextY;
}
if (Math.abs(stepX) > 0 ||
Math.abs(stepY) > 0)
{
floatingMenu.nextX += stepX;
floatingMenu.nextY += stepY;
floatingMenu.move();
}
setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 20);
};
// addEvent designed by Aaron Moore
floatingMenu.addEvent = function(element, listener, handler)
{
if(typeof element[listener] != 'function' ||
typeof element[listener + '_num'] == 'undefined')
{
element[listener + '_num'] = 0;
if (typeof element[listener] == 'function')
{
element[listener + 0] = element[listener];
element[listener + '_num']++;
}
element[listener] = function(e)
{
var r = true;
e = (e) ? e : window.event;
for(var i = element[listener + '_num'] -1; i >= 0; i--)
{
if(element[listener + i](e) == false)
r = false;
}
return r;
}
}
//if handler is not already stored, assign it
for(var i = 0; i < element[listener + '_num']; i++)
if(element[listener + i] == handler)
return;
element[listener + element[listener + '_num']] = handler;
element[listener + '_num']++;
};
floatingMenu.init = function()
{
floatingMenu.initSecondary();
floatingMenu.doFloat();
};
// Some browsers init scrollbars only after
// full document load.
floatingMenu.initSecondary = function()
{
floatingMenu.computeShifts();
floatingMenu.nextX = floatingMenu.calculateCornerX();
floatingMenu.nextY = floatingMenu.calculateCornerY();
floatingMenu.move();
}
if (document.layers)
floatingMenu.addEvent(window, 'onload', floatingMenu.init);
else
{
floatingMenu.init();
floatingMenu.addEvent(window, 'onload',
floatingMenu.initSecondary);
}
//-->
</script>

2.kod:

Burada ilk önce şu kodu buluyoruz.

]]></b:skin>

Bulduğumuz koduna öncesine şu kodları ekliyoruz.

/*-------furkanozden.blogspot.com-sol-kayan-buton-kodu------------*/
#floatdiv {
position:absolute;
width:94px;
height:229px;
top:0;
left:0;
z-index:100
}

#floatsidebar {
border:1px solid #ddd;
padding-left:5px;
position:relative;
height:220px;
width:55px;
margin:0 0 0 5px;
}

bu kısım css koduydu. Şimdi Sayfa Öğeleri kısmına gelip aşağıdaki kodu herhangi bir html kutusunun içine ekleyebiliriz.

<div id="floatdiv">
<div id="floatsidebar">
<table cellpadding="1px" cellspacing="0"><tbody>
<tr> <td style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8; padding: 5px 0 2px 0;">
<div id="fb-root">
</div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1">
</script><fb:like font="" href="" layout="box_count" send="false" show_faces="false"></fb:like> </td> </tr>
<tr> <td style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8; padding: 5px 0px;">
<g:plusone expr:href="data:post.url" size="Tall"> </g:plusone></td> </tr>
<tr> <td style="border-bottom: 0px solid #E8E8E8; padding: 5px 0 0px 0;">
<a class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="wptoblogger" href="http://twitter.com/share">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript">
</script> </td> </tr>
<tr> <td style="border-bottom: 0px solid #E8E8E8; padding: 0px 0 0px 0;">
<div style="color: #dddddd; font-size: 10px; text-align: center;">
<a href="http://www.furkanozden.blogspot.com/" style="color: #dddddd;" target="_blank">Widgets</a></div>
</td> </tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">

// JavaScript Document

<!--
/* Script by: www.jtricks.com
* Version: 20071017
* Latest version:
* www.jtricks.com/javascript/navigation/floating.html
*/
var floatingMenuId = 'floatdiv';
var floatingMenu =
{
targetX: 0,
targetY: 300,
hasInner: typeof(window.innerWidth) == 'number',
hasElement: typeof(document.documentElement) == 'object'
&& typeof(document.documentElement.clientWidth) == 'number',
menu:
document.getElementById
? document.getElementById(floatingMenuId)
: document.all
? document.all[floatingMenuId]
: document.layers[floatingMenuId]
};
floatingMenu.move = function ()
{
floatingMenu.menu.style.left = floatingMenu.nextX + 'px';
floatingMenu.menu.style.top = floatingMenu.nextY + 'px';
}
floatingMenu.computeShifts = function ()
{
var de = document.documentElement;
floatingMenu.shiftX =
floatingMenu.hasInner
? pageXOffset
: floatingMenu.hasElement
? de.scrollLeft
: document.body.scrollLeft;
if (floatingMenu.targetX < 0)
{
floatingMenu.shiftX +=
floatingMenu.hasElement
? de.clientWidth
: document.body.clientWidth;
}
floatingMenu.shiftY =
floatingMenu.hasInner
? pageYOffset
: floatingMenu.hasElement
? de.scrollTop
: document.body.scrollTop;
if (floatingMenu.targetY < 0)
{
if (floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner)
{
// Handle Opera 8 problems
floatingMenu.shiftY +=
de.clientHeight > window.innerHeight
? window.innerHeight
: de.clientHeight
}
else
{
floatingMenu.shiftY +=
floatingMenu.hasElement
? de.clientHeight
: document.body.clientHeight;
}
}
}
floatingMenu.calculateCornerX = function()
{
if (floatingMenu.targetX != 'center')
return floatingMenu.shiftX + floatingMenu.targetX;
var width = parseInt(floatingMenu.menu.offsetWidth);
var cornerX =
floatingMenu.hasElement
? (floatingMenu.hasInner
? pageXOffset
: document.documentElement.scrollLeft) +
(document.documentElement.clientWidth - width)/2
: document.body.scrollLeft +
(document.body.clientWidth - width)/2;
return cornerX;
};
floatingMenu.calculateCornerY = function()
{
if (floatingMenu.targetY != 'center')
return floatingMenu.shiftY + floatingMenu.targetY;
var height = parseInt(floatingMenu.menu.offsetHeight);
// Handle Opera 8 problems
var clientHeight =
floatingMenu.hasElement && floatingMenu.hasInner
&& document.documentElement.clientHeight
> window.innerHeight
? window.innerHeight
: document.documentElement.clientHeight
var cornerY =
floatingMenu.hasElement
? (floatingMenu.hasInner
? pageYOffset
: document.documentElement.scrollTop) +
(clientHeight - height)/2
: document.body.scrollTop +
(document.body.clientHeight - height)/2;
return cornerY;
};
floatingMenu.doFloat = function()
{
// Check if reference to menu was lost due
// to ajax manipuations
if (!floatingMenu.menu)
{
menu = document.getElementById
? document.getElementById(floatingMenuId)
: document.all
? document.all[floatingMenuId]
: document.layers[floatingMenuId];
initSecondary();
}
var stepX, stepY;
floatingMenu.computeShifts();
var cornerX = floatingMenu.calculateCornerX();
var stepX = (cornerX - floatingMenu.nextX) * .07;
if (Math.abs(stepX) < .5)
{
stepX = cornerX - floatingMenu.nextX;
}
var cornerY = floatingMenu.calculateCornerY();
var stepY = (cornerY - floatingMenu.nextY) * .07;
if (Math.abs(stepY) < .5)
{
stepY = cornerY - floatingMenu.nextY;
}
if (Math.abs(stepX) > 0 ||
Math.abs(stepY) > 0)
{
floatingMenu.nextX += stepX;
floatingMenu.nextY += stepY;
floatingMenu.move();
}
setTimeout('floatingMenu.doFloat()', 20);
};
// addEvent designed by Aaron Moore
floatingMenu.addEvent = function(element, listener, handler)
{
if(typeof element[listener] != 'function' ||
typeof element[listener + '_num'] == 'undefined')
{
element[listener + '_num'] = 0;
if (typeof element[listener] == 'function')
{
element[listener + 0] = element[listener];
element[listener + '_num']++;
}
element[listener] = function(e)
{
var r = true;
e = (e) ? e : window.event;
for(var i = element[listener + '_num'] -1; i >= 0; i--)
{
if(element[listener + i](e) == false)
r = false;
}
return r;
}
}
//if handler is not already stored, assign it
for(var i = 0; i < element[listener + '_num']; i++)
if(element[listener + i] == handler)
return;
element[listener + element[listener + '_num']] = handler;
element[listener + '_num']++;
};
floatingMenu.init = function()
{
floatingMenu.initSecondary();
floatingMenu.doFloat();
};
// Some browsers init scrollbars only after
// full document load.
floatingMenu.initSecondary = function()
{
floatingMenu.computeShifts();
floatingMenu.nextX = floatingMenu.calculateCornerX();
floatingMenu.nextY = floatingMenu.calculateCornerY();
floatingMenu.move();
}
if (document.layers)
floatingMenu.addEvent(window, 'onload', floatingMenu.init);
else
{
floatingMenu.init();
floatingMenu.addEvent(window, 'onload',
floatingMenu.initSecondary);
}
//-->
</script>

Son bir şey daha Sayfa Öğeleri kısmına eklediğiniz koddaki frknzdn kısmını kendi twitter kullanıcı adınıza göre düzenlemeyi unutmayınız.

Rate this post

Paylaş

5 Cevaplar

 1. teşekkürler ama en çok hoiuma giden şey blogunun tasarımı süpersinnn

 2. Can dedi ki:

  Gerçekten güzel paylaşım, tasarım da gayet başarılı.. Başarılar 🙂

 3. Furkan ÖZDEN dedi ki:

  Teşekkür ederim.

 4. Filmindir dedi ki:

  merhaba
  WordPresste bunu nasıl yapabiliriz?
  Teşekkürler.

 5. rojnet dedi ki:

  Eywalla GüzeL anLattım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlar da hoşunuza gidebilir...