Günlük Arşiv: Eylül 22, 2011

10. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Tor topoğrafyası …… granit…bloklarından oluşur.2. Tortul kayaçlar …..sıcaklık… ve …basınç…etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.3. Mağma …soğuma… ve …katılaşma… sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.4. Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ….başkalaşım kayaçları…adı...

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Alternatif Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 10-11-12-13-14 SAYFA 10:1- B2- D3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir4- D, D, Y5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihiToplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler: tarihToplumların yaşamlarını her bakımdan inceler: uygarlık tarihiFikir duygu ve...

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (2011-2012)

SAYFA 12GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR?SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe’dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. Ayrıca hükümdar Bilge...

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 15-30 Arası S.15 **çme ve Değerlendirme Soruları 1.panel,saygı nezaket2.y,d,y,d,y3.b4.C5.D6.TARTIŞMADA KURALLAR VARDIR MÜNAKAŞA DA YOKTUR….7.KONU DIŞINA ÇIKMAMAYA…8.TARAFSIZLIĞI Sayfa 231.*güncel konular*göndergesel2.d,d,y3.c4.e ünite sonu ölçme ve değerlendirme1.d2.a3.c4.d5.e6.b7.a8.e9.d10.e11.e Anlatıma HazırlıkSayfa 27Hazırlık1.Yarışmalara hazırlık yapmadan katılan bir sporcunun başarılı olup olmayacağını sebepleriyle açıklayınız.Cevap:Başarılı olma ihtimali düşüktür;çünkü alt yapı olmalı zemin sağlam olmalı.2.Duygu ve...

12. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları (2011-2012)

COĞRAFYA 12 SAYFA 20 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI 1.Sera etkisi nedir ? Açıklayınız. Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbon dioksit, tozlar, su buharı, partiküller v.s. maddelerin ısıyı abzorbe ederek, dünyanın giderek ısınmasına sebep olduğu olaydır. sera gazları: H2O, CH4, NO2, CFC...

9. Sınıf Edebiyat Kitabı Alternatif Cevapları (2011-2012)

Sayfa 4-5-7anlama yorumlama: 1-tiyatro,mimari,müzik,resim3)-mermerden mutfak tezgahı yapan ustadır işinde uzmanlaşmışdır zanaatkar dır mermeri heykele dönüştüren ise sanatcıdır.sanatçı tüm içtenligiyle hareket eder.4)-sanaçı herkesin göremedigini görür bu ndenle sokaga tekrar hayat vermiştir.5)-yüksek uygarlıklara çagdaş modern uygarlıklara sahib olmamızın kültürde ileri gidilmesinin sebebi sanattır.SAYFA 5 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1-)D,Y2-)DİL3-)E4-)B Sayfa 8 1-)Y,D2-) PSİKOLOJİ-TIP3-)D SAYFA 111) Y , D2)Boşluk doldurma...