Günlük Arşiv: Aralık 4, 2013

Çoklu Zekâ Kuramı ve Eğitime Yansımaları Slayt Dosyası

Bu slaytta Çoklu Zekâ Kuramı tanıtılmış ve eğitime yansımalarına yer verilmiştir. Bu kurama göre bireyler, sadece sayısal ve sözel becerilere değil, uzamsal, müzikâl, bedensel, sosyal, öze dönük ve doğa ile ilgili belirgin becerilere de sahiptir. Bu nedenle eğitimde de sadece dil ve mantık – matematik zekâları değil, diğer tüm zekâlar dikkate alınmalıdır. Çoklu Zekâ Kuramının...