Günlük Arşiv: Ekim 24, 2021

sanayiden

Pres Makinesi

Günümüzde artık seri üretime geçildiğinden dolayı insan gücü yetersiz gelmekte ve her sektör farklı makinelerden yardım almaktadır. Pres makinesi de birçok sektörde insanların işlerinde onlara yardımcı olan bir makinedir. Yüksek basınçlar üretebilen bu cihaz eğip bükmesi uzun süre alacak büyük tonajlı malzemeleri kolayca kıvırıp ezebilmektedir. Bu özelliğiyle işleri çok daha hızlandırmaktadır. Pres çeşitleri hobi cihazlarından...