Etiket: kitap cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2011-2012)

12.sınıf dil anlatım sayfa 3 4 5 6 7 9 10 11 sayfa 3 hazırlık çalışmaları1)Toplumdaki olayların etkisiyle sanatıçının iç dünyasını yansıtma isteği2)Yazarlar yaşadıkları dönemden etkilenirler.3)Sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Sayfa 81)Kişi,yer,zaman,olay2)Cumhuriyet dönemi yıllarında yazılmıştır.(2. Dünya Savaşı olabili.)Gerçekçiliği yansıtıyor.3)Kişi kendisini olayın içinde hisseder...

10. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Tor topoğrafyası …… granit…bloklarından oluşur.2. Tortul kayaçlar …..sıcaklık… ve …basınç…etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.3. Mağma …soğuma… ve …katılaşma… sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.4. Sıcaklık...

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Alternatif Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 10-11-12-13-14 SAYFA 10:1- B2- D3- edebi eserler tarihi olayları yansıtır ve bilgi verir4- D, D, Y5- uygarlık tarihini, atom bombasının atılmasını6- edebi eselerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler: edebiyat tarihiToplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler:...

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (2011-2012)

SAYFA 12GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR?SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe’dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. Yazıtlarda aliterasyonlu...

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2011-2012)

10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 15-30 Arası S.15 **çme ve Değerlendirme Soruları 1.panel,saygı nezaket2.y,d,y,d,y3.b4.C5.D6.TARTIŞMADA KURALLAR VARDIR MÜNAKAŞA DA YOKTUR….7.KONU DIŞINA ÇIKMAMAYA…8.TARAFSIZLIĞI Sayfa 231.*güncel konular*göndergesel2.d,d,y3.c4.e ünite sonu ölçme ve değerlendirme1.d2.a3.c4.d5.e6.b7.a8.e9.d10.e11.e Anlatıma HazırlıkSayfa 27Hazırlık1.Yarışmalara hazırlık yapmadan katılan bir sporcunun başarılı olup olmayacağını sebepleriyle açıklayınız.Cevap:Başarılı olma...

12. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları (2011-2012)

COĞRAFYA 12 SAYFA 20 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI 1.Sera etkisi nedir ? Açıklayınız. Güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp ısı enerjisi haline dönüşmesi sırasında, bu enerjinin uzaya yayılmasını önleyen ve bir manto gibi görev yapan, karbon dioksit, tozlar, su buharı, partiküller v.s. maddelerin ısıyı abzorbe ederek, dünyanın giderek ısınmasına...